Algemene Voorwaarden

> In het Nederlands (pdf-bestand).

Kies ook voor duidelijkheid

Ga je ook voor een transparante samenwerking? De informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website (‘de data’) en de vormgeving van deze website zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen de data niet worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de ‘CONCEPTERIJ’.

CONCEPTERIJ is een creatief marketing reclamebureau

Gebruik cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

In de website(s) van de CONCEPTERIJ wordt gebruik gemaakt van cookies, o.a. voor statistieken (de analyse van bezoekersgedrag). Indien je niet wilt dat cookies worden gebruikt. Indien je cookies accepteert, zullen zij over het algemeen gedurende 5 jaar in je computer blijven, tenzij je deze cookies delete. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website(s) en diensten beperken.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Disclaimer

De ‘CONCEPTERIJ’ is op 9 april 1999 te Rotterdam ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Nederland onder nummer 24292358. De hierboven beschreven verklaring geldt voor voor alle internetsites van de CONCEPTERIJ. De CONCEPTERIJ behoudt zich echter het recht om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen.

Privacy

Via onze website worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. De CONCEPTERIJ acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (denk aan medewerkers, freelancers en onze leveranciers);
  • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


CONCEPTERIJ is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-09-2019 om 14:15:00.

Bovenstaand beleid en verklaringen zijn dan ook niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. The CONCEPTERIJ® and all related logo’s, names and distinctive likenesses are the exclusive property of the CONCEPTERY all rights reserved.